Diensten

Boekhouding

Uw boekhouding op maat
Wij kunnen u begeleiden bij uw volledige boekhouding zoals u wenst!
Verkiest u dat wij de boekhouding voeren van A-Z? Dan kan dit bij ons.
Liever dat alles bij u ter plaatse gebeurd? Ook dat is een optie!
Voert u zelf de boekhouding? Dan ondersteunen wij u en voeren regelmatig de nodige controles uit.
Voor de opvolging van uw boekhouding stellen wij een vast forfaitair tarief voor. Zo weet u waaraan u begint! Maar nog belangrijker, zo hoeft u niets extra te betalen voor een extra bespreking, mail of telefoontje. Hierdoor hoeft u geen schrik te hebben om extra verduidelijking te vragen.
Een klare kijk op uw cijfers
Uw boekhouding is een waardevol beleidsinstrument. Op geregelde tijdstippen evalueren wij samen met u uw resultaten, zodat u tijdig en goed geïnformeerd de juiste beslissingen kan nemen. Het blijven tenslotte uw cijfers waarover U op de best mogelijke manier moet kunnen beslissen!
Op het einde van het boekjaar stellen wij uw jaarrekening op en laten we uw cijfers spreken. We analyseren het resultaat, vergelijken met vorige jaren, en adviseren u over mogelijke optimalisaties zowel fiscaal als bedrijfsmatig.Advies

Startersbegeleiding
Wij adviseren u over de mogelijkheden, de bijhorende kosten en de risico’s. Wij begeleiden u bij het opstellen van uw financieel plan en alle andere bijhorende administratieve verplichtingen (bijvoorbeeld aanvraag KBO/opstellen/nazicht statuten/aanvraag en activatie BTW-nummer).
Beheer in de KMO
Iedere KMO heeft baat bij gezond financieel beheer en houdt best de vinger aan de pols m.b.t. rendabiliteit, cash-flow en werkkapitaal. Als een KMO groeit, moet deze groei financieel in goede banen geleid worden. Wij staan u bij met raad en daad in de financiering van uw groeitraject. Overweegt u belangrijke investeringen of een overname, dan verzorgen wij alle nodige financiële en bedrijfseconomische analyses, en adviseren u in het volledige proces. Binnen dit alles proberen wij zoals steeds alles zo begrijpelijk mogelijk voor u te houden zodat u gerichte en gefundeerde keuzes kunt nemen.


Fiscaliteit

Geoptimaliseerde fiscale aangiftes
Bij de opmaak van uw fiscale aangiftes ( BTW, personen-en vennootschapsbelasting, …), streven wij steeds naar de laagst mogelijke fiscale druk, met inachtneming van alle wettelijke regels. Na grondige toelichting van de verschillende mogelijkheden laten wij u zoveel mogelijk zelf beslissen! Want zoals eerder al gezegd, het zijn UW cijfers, het is UW geld.
Wij verdedigen uw belangen bij fiscale controles, alsook in de bezwaar- of geschillen procedure. Via bijscholingen adviseren wij u steeds o.b.v. de meest recente fiscale mogelijkheden.
En uiteraard alle andere zaken waarbij we u van dienst kunnen zijn
Zelfstandige zijn houdt veel meer in dan enkel een boekhouding voeren. Belangrijke keuzes in uw leven kunnen (en zullen hoogstwaarschijnlijk) een invloed hebben op uw professionele situatie. Aarzel dan ook niet om deze met ons te bespreken zodat we kunnen adviseren wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, of u kunnen doorverwijzen naar specialisten ter zake.

tahnee@tdaccountancy.be
kurt@tdaccountancy.be